Ciepły montaż okien – co to znaczy i jak to zrobić?

Ciepły montaż okien – co to znaczy i jak to zrobić?

blog

Dopiero od niedawna w Polsce stosowany jest tzw. ciepły montaż okien. To dzięki niemu miejsce montażu okna staje się szczelne, zabezpieczone przed wilgocią, a tym samym wykorzystuje w pełni energooszczędne właściwości dobrego okna. Polega on na zamontowaniu okien przy użyciu pianki poliuretanowej, dodatkowo uszczelnionej od wewnątrz folią paroszczelną, a od zewnątrz folią paro przepuszczalną. Dzięki temu zastosowana przy montażu pianka poliuretanowa w pełni zachowuje swoje właściwości izolacyjne, gdyż nie ciągnie wilgoci. Brak folii skutkuje nasiąkaniem pianki, co poza zmniejszeniem właściwości izolacyjnych może powodować rozwój grzybów i pleśni. Poza zastosowaniem ciepłego montażu istotne jest również umiejscowienie montowanego okna. W przypadku ścian dwuwarstwowych z ociepleniem do 15 cm, okna montuje się przy zewnętrznej krawędzi okna, a więc jak najbliżej warstwy ocieplenia. Natomiast w ścianach trójwarstwowych o grubości ocieplenia powyżej 15 cm okno montuje się w warstwie ocieplenia. Nie można tego jednak zrobić poprzez ułożenie go bezpośrednio na ociepleniu, dlatego stosuje się specjalne wysięgniki lub kotwy statyczne. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że przed wykonaniem montażu okna konieczne jest dokładne oczyszczenie ościeżnic z pyłu i innych nieczystości. Tylko wówczas pianka będzie dobrze przylegać do muru i nie będą się tworzyć przestrzenie powietrzne, co oczywiście byłoby niekorzystne z punktu widzenia energooszczędności. Konieczne jest również dobre dopasowanie okna do otworu okiennego. Zbyt duży otwór spowoduje zbyt dużą ilość pianki poliuretanowej, która ma niższe właściwości izolacyjne niż ościeżnica okienna. Zbyt mały otwór spowoduje zaś wpasowanie okna na styk, bez odpowiedniej warstwy pianki, co z kolei uniemożliwi odpowiednią pracę okna i może spowodować jego deformację czego efektem może być pęknięcie szyby.

Blog

Udostępnij :