Docieplanie krok po kroku – cz. 2 - jak prawidłowo je wykonać?

Docieplanie krok po kroku – cz. 2 - jak prawidłowo je wykonać?

blog

Wykonywanie docieplenia należy rozpocząć od oczyszczenia podłoża. Nie powinno być na nim żadnych nieczystości ani kurzu. Dobrze sprawdza się mechaniczne oczyszczenie ściany za pomocą szczotek i drapaków, choć z pewnością jest to zajęcie pracochłonne. Kolejnym etapem jest zagruntowanie ścian odpowiednim środkiem gruntującym, a następnie zamocowanie listew cokołowych, które stanowią wsparcie dla pierwszej warstwy styropianu. Po ich zamocowaniu można przystąpić do klejenia płyt styropianowych. W tym celu należy na każdą z płyt nanieść klej w taki sposób, żeby obrysować płytę dookoła wzdłuż brzegów i dołożyć 5-6 placków kleju na pozostałą powierzchnię. Ważne jest, żeby co najmniej 60% powierzchni płyty było pokryte klejem. Tak przygotowaną płytę przykłada się do ściany i delikatnie dociska. Kolejne płyty układa się od dołu na tzw. cegiełkę, dbając o dokładne przyleganie płyt do siebie. Ważne jest rzecz jasna kontrolowanie pionu i poziomu naszej elewacji. Po przyklejeniu płyt wzmacnia się ich przyczepność do podłoża plastikowymi kołkami. Ilość kołków na m2 nie powinna być mniejsza niż 4. Kolejnym etapem jest ułożenie zbrojonej warstwy kleju, co uzyskuje się przez zatopienie w niej siatki z włókna szklanego. Zadaniem tej siatki jest wzmocnienie ocieplenia i utworzenie jednolitej warstwy. Warto pamiętać, że siatkę układa się z zastosowanie zakładek, a więc każdy następny pas siatki powinien być nałożony na poprzedni z zakładką ok. 10cm. Dzięki temu w przyszłości unikniemy pęknięć na elewacji. Po wyschnięciu warstwy zbrojonej szlifuje się ewentualne nierówności przy pomocy papieru ściernego. Następnie nakłada się podkładową masę tynkarską odpowiednią dla wybranego rodzaju tynku. Jeśli więc wybrany został tynk silikonowy, to warstwa podkładowa również powinna być silikonowa. Na wierzch nakłada się cienkowarstwowy tynk silikonowy (lub inny w zależności od podkładu). Co ważne praca musi być wykonana na raz tak, aby kolejne pasy tynku były nakładane gdy poprzednie jeszcze nie wyschły. Tylko dzięki temu uda się uniknąć widocznych łączeń pomiędzy nimi.

Blog

Udostępnij :