Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna

blog

Prawidłowym czasem na wykonanie instalacji elektrycznej jest czas przed tynkami i wylewkami. Wówczas wszystkie ściany i pozostałe instalacje są dobrze widoczne i można bez zbędnych prac dodatkowych układać okablowanie. Przewody układa się bezpośrednio w wykutych bruzdach ściennych lub w dodatkowym zabezpieczeniu, a więc w tzw. peszlach. Ułożenie przewodów w peszlach ma tę zaletę, że w przypadku awarii można je wymienić bez konieczności kucia tynku i ponownego uzupełniania ubytków. Jednakże ma też swoją wadę, a mianowicie jest nieco droższe. Warto pamiętać, że przewody układa się pionowo lub poziomo, nigdy na skos. Trzeba również przestrzegać odległości od otworów okiennych i drzwiowych oraz nie układać ich poniżej rur wodnych i kanalizacyjnych, ze względu na ryzyko zalania. Połączenia przewodów powinny być w puszkach, które są wkute w ściany. W trakcie układania instalacji elektrycznej układa się również instalacje pokrewne, a więc instalację domofonową, alarmową, antenową czy satelitarną. Zasady co do układania przewodów są analogiczne, a dodatkowo powinny zostać zachowane odległości pomiędzy przewodami, żeby nie powodować niepotrzebnych zakłóceń np. z odbiorze sygnału satelitarnego. Koszt wykonania instalacji elektrycznej jest zależny od ilości punktów oraz od ilości obwodów. W dużych pomieszczeniach lub kuchniach dobrze jest mieć po dwa obwody, gdyż wówczas choć część instalacji będzie działać mimo awarii jednego z nich. Poza kosztami wykonania należy oczywiście doliczyć koszt materiałów, a na koniec osprzętu elektrycznego, a więc gniazdek i włączników. W przypadku samej instalacji elektrycznej, bez osprzętu zewnętrznego można mówić o kwotach rzędu 15 000 – 25 000 zł w zależności od użytych materiałów i rodzaju instalacji. Na koniec warto dodać, że dobrze zaprojektowana instalacja jest bezpieczna dla użytkowników nawet wtedy, gdy zachowują się nierozważnie. Wówczas bezpieczniki powinny odpowiednio zadziałać i instalacja powinna zostać wyłączona. Ma to szczególne znaczenie w domach, w których są dzieci, które jak wiadomo mają wiele różnych, niecodziennych pomysłów.

Blog

Udostępnij :