Dobra instalacja gazowa – jak i z czego ją wykonać?

Dobra instalacja gazowa – jak i z czego ją wykonać?

blog

Przede wszystkim instalację gazową, nie ważne czy w nowo-budowanym budynku czy w budynku już istniejącym musi wykonywać osoba, która ma odpowiednie uprawnienia. Z gazem nie ma żartów, więc przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa jest naprawdę bardzo istotne. Inwestor budując dom musi wykonać tzw. wewnętrzną instalację gazową. Zgodnie z przepisami jest to nie tylko instalacja wewnątrz budynku, ale cała instalacja gazowa aż do przyłącza, a więc skrzynki z licznikiem, który najczęściej jest montowany w linii ogrodzenia. W związku z tym jest to również instalacja poza budynkiem, którą najpierw prowadzi się po zewnętrznej ścianie budynku, a następnie wkopuje się w ziemię, na głębokość co najmniej 1m. Po ułożeniu rur, lecz przed przysypaniem miejsce ułożenia rury oznacza się pasem żółtej folii, która w razie jakichś prac ziemnych ma chronić instalację przed uszkodzeniem. Instalację zewnętrzną prowadzi się w rurach stalowych bez szwu lub ze szwem przewodowym. W miejscach łączeń rury są spawane, a wewnątrz mogą być też łączone złączkami gwintowanymi, z dokładnym uszczelnieniem. Natomiast instalację wewnętrzną można również prowadzić w rurach miedzianych, które lutuje się na łączeniach. W związku z wysokim zagrożeniem jakie niesie ze sobą instalacja gazowa przepisy dokładnie opisują sposób ich ułożenia. Muszą być one układane na wierzchu ścian, co najmniej 10cm od innych instalacji, a w pomieszczeniach bez wentylacji i okien dodatkowo umieszczane w dodatkowej rurze osłonowej bez szwu. Musi być również zachowana min. 60cm odległość od instalacji elektrycznych zagrażających iskrzeniem. Jedynie w niektórych przypadkach dopuszcza się układanie ich za wentylowanymi osłonami z płyt kartonowo-gipsowych. Po ułożeniu całości instalacji konieczne jest przeprowadzenie próby szczelności. W celu jej wykonania do instalacji wprowadza się sprężone powietrze. W czasie jej trwania ciśnienie w instalacji powinno wynosić 0,1 MPa i po ustabilizowaniu się nie może się zmieniać przez co najmniej 30 minut. Pomiar ciśnienia należy wykonać manometrem z ważnym świadectwem legalizacji i klasą dokładności 0,6. Próbę szczelności należy potwierdzić protokołem podpisanym przez wykonawcę prac. Ostatnim elementem dopełniającym wykonania instalacji gazowej jest montaż odbiorników, a więc najczęściej kuchenek gazowych czy kotłów z zamkniętą bądź otwartą komorą spalania. Ich montaż może być wykonany wyłącznie przez osobę uprawnioną, a po montażu konieczne jest sprawdzenie szczelności specjalnym czujnikiem, gdyż tylko wtedy mamy pewność, że instalacja gazowa będzie bezpieczna.

Blog

Udostępnij :