Murowanie bez tajemnic.

Murowanie bez tajemnic.

blog

Zobaczmy zatem jak zabrać się z murowanie, żeby ściany spełniły swoje zadanie. Murowanie rozpoczyna się na odpowiednio zaizolowanych fundamentach. Niezależnie od tego jaki materiał zostanie wybrany, czyli czy to będą cegły, pustaki ceramiczne czy bloczki silikatowe, pierwszą warstwę układa się na zaprawie tradycyjnej o grubości ok. 2-3cm. Jej zadaniem jest wyrównanie ewentualnych nierówności fundamentów, a więc uzyskanie idealnego poziomu. Układając pierwszą warstwę należy również precyzyjnie wyznaczyć kąty w narożnikach domu. Kolejne warstwy układa się już stosując zaprawy odpowiednie dla wybranego materiału murarskiego. Najczęściej stosowana jest jednak zaprawa tradycyjna, a więc złożona z cementu, piasku, wapna i wody. Jej grubość wynosi od 0,8-1,5cm. Niestety zaprawa taka jest zimna, a więc stanowi niepotrzebny mostek cieplny. Z tego względu niektórzy decydują się na murowanie na zaprawie o lepszych właściwościach izolacyjnych, a więc z dodatkiem perlitu, keramzytu lub styropianu. Tę zaprawę również układa się grubą warstwą. Niektóre materiały murarskie, a więc np. bloczki silikatowe, bloczki z betonu komórkowego czy szlifowane elementy ceramiczne można również murować na tzw. cienką zaprawę, zwaną często zaprawą klejową. Jej warstwa wynosi wówczas 1-3mm, a nakłada się ją kielnią dostarczoną przez producenta bloczków, której kształt umożliwia idealne nałożenie odpowiedniej ilości zaprawy. Szlifowane elementy ceramiczne łączone na pióro i wpust można również łączyć pianką poliuretanową dostarczoną przez ich producenta. Piankę układa się w dwóch cienkich pasach wzdłuż ściany. Niezależnie od wyboru rodzaju zaprawy dalsza technika murowania jest jednak taka sama. Po wymurowaniu pierwszej warstwy muruje się narożniki, starannie uważając, żeby przesunięcie elementów w kolejnych rzędach wynosiło co najmniej 0,4 szerokości. Następnie wyznacza się otwory. Każda kolejna warstwa musi być dokładanie poziomowana i pionowana, gdyż tylko wtedy mur będzie stabilny i przeniesie na fundamenty ciężar stropu i dachu. W tym celu wzdłuż całej murowanej ściany rozpina się sznurek, który jest pomocny w poziomowaniu każdej kolejnej warstwy. Zwieńczeniem każdej wymurowanej ściany jest zbrojony wieniec. Zbrojona musi być nie tylko ściana na wysokości stropu, ale również ścianka kolankowa, na której będzie opierał się dach oraz nadproża nad drzwiami i oknami.

Blog

Udostępnij :