Jaki strop wybrać?

Jaki strop wybrać?

blog

Zacznijmy od tego czym jest strop. Jest on bardzo ważnym elementem w konstrukcji każdego budynku. Usztywnia konstrukcję, przenosi ciężar poprzez ściany na fundament, ale również stanowi izolację fizyczną, cieplną i akustyczną pomiędzy dwiema kondygnacjami. Nośność stropu zależy od wielkości i przeznaczenia pomieszczenia oraz materiału, z którego zbudowany jest budynek. Jest to ściśle określone w normach i konstruktor musi brać je pod uwagę projektując strop dla konkretnego budynku. Stropy można podzielić w zależności od materiału, z którego są wykonane oraz w zależności od konstrukcji. W zależności od materiału, z którego są wykonane stropy możemy je podzielić na: • stropy drewniane (zwykle o konstrukcji belkowej), • stropy ceramiczne, • stropy żelbetowe, • stropy stalowo-ceramiczne. W zależności zaś od rodzaju konstrukcji można wyróżnić: • stropy belkowe – najczęściej drewniane, • stropy płytowe – żelbetowe, w całości wylewane na budowie, • stropy płytowo-żebrowe – wylewane na budowie lub częściowo prefabrykowane, np. strop typu Filigran, • stropy gęstożebrowe – np. strop Teriva, Fert, • stropy prefabrykowane. Wybór konkretnego rozwiązania, które zostanie zastosowane na danej budowie zależy od wielu czynników. Jednym z kryteriów jest przeznaczenie budynku, rozpiętość stropu, przewidywane obciążenie. Zwykle w budownictwie jednorodzinnym, gdzie rozpiętość nie przekracza 6m, stosuje się stropy żelbetowe, w całości wylewane na budowie. Ich grubość wynosi od 10-16cm i przy takiej rozpiętości jest to strop o najmniejszej grubości. W przypadku stropu drewnianego jego grubość wyniosłaby ok. 20-25cm, a w przypadku stropu gęstożebrowego od 20-29cm. Do wykonania stropu żelbetowego stosuje się beton klasy B15, B20 lub B 25. Taka mieszkanka ma bowiem określone parametry, które nadają stropowi określone właściwości. Uzyskanie takiej mieszkanki w betoniarce wydaje się bardzo trudne. Podobnie trudne byłoby uzyskanie odpowiedniej ilości, dlatego przy wylewaniu stropów zaleca się zamówienie większej ilości betonu w betoniarni.

Blog

Udostępnij :