Dziennik budowy - kto podbija, kto odbiera?

Dziennik budowy - kto podbija, kto odbiera?

blog

Wiele osób, które dostaje pozwolenie na budowę cieszy się, że czas formalności został zakończony. Zanim jednak budowa się rozpocznie trzeba założyć dziennik budowy, który jest najważniejszym dokumentem w trakcie jej trwania. Zobaczmy zatem co trzeba o nim wiedzieć. Zacznijmy od tego jak wygląda dziennik budowy. Zwykle jest to książka formatu A4 ze stronami zawierającymi odpowiednie rubryki, zgodne z wzorem podanym w odpowiednim rozporządzeniu. Co ważne, strony są ponumerowane oraz wykonane z papieru samokopiującego, dzięki czemu wpisy są od razu w formie oryginału i kopii. Często karty kopii są wykonane z perforacją, która ułatwia ich wyrwanie. Zgodnie z obowiązującym prawem, dziennik budowy powinien wydawać organ wydający pozwolenie na budowę. Często jednak jest tak, że kupuje się go samodzielnie, a następnie dostarcza do urzędu z wypełnionymi danymi dotyczącymi budowy wraz z oświadczeniem kierownika. Wówczas organ nadaje mu numer urzędowy, rejestruje go w odpowiednim rejestrze oraz przybija swoją pieczęć na każdej ze stron. Pierwszym wpisem w dzienniku budowy, poza wpisem kierownika budowy o przyjęciu na siebie obowiązków, jest wpis o wytyczeniu geodezyjnym budynku. Wpisu tego dokonuje uprawniony geodeta. Poza nim i kierownikiem budowy, do wpisów w dzienniku budowy są uprawnieni również inwestor, projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz pracownicy organów kontrolnych, a więc np. urzędu nadzoru budowlanego. W trakcie prac do dziennika budowy należy wpisywać terminy rozpoczęcia i zakończenia robót, wraz z ich przebiegiem i ewentualnymi problemami w trakcie ich wykonywania. Należy wpisywać również terminy odbioru robót ulegających zakryciu oraz częściowych i ostatecznych odbiorów robót. W dzienniku budowy wpisuje się również zastrzeżenia i zalecenia dla wykonawcy oraz terminy i przyczyny ewentualnych opóźnień czy wstrzymania robót. Na koniec budowy, a więc po zakończeniu wszelkich prac, oryginał dziennika budowy należy załączyć do zgłoszenia o zakończeniu robót i wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Kopię zaś należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej, która jest zwracana inwestorowi i jest on zobowiązany przechowywać ją przez cały okres istnienia obiektu.

Blog

Udostępnij :