Projekt domu

Projekt domu

blog

Wydawać by się mogło, że wybór ten zależy wyłącznie od gustów, potrzeb i preferencji inwestora, lecz w rzeczywistości możliwości zabudowy na danej działce są ograniczone pewnymi przepisami. Wszystkie projekty muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, a więc z ustawą określającą warunki techniczne, jakim muszą odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Oczywiście to prawo obowiązuje architektów, a więc wybierając projekt można w zasadzie mieć pewność, że projekt będzie z nimi zgodny. Z punktu widzenia inwestora trzeba jednak wiedzieć, że to właśnie w tym dokumencie jest mowa o odległościach od granicy działki. Wg tej ustawy ściana z otworami musi być odsunięta od granicy o 4m, a ściana bez otworów o 3m. Są co prawda pewne wyjątki, ale większość inwestorów będzie zobligowana do przestrzegania tego przepisu. Z tego powodu poszukując działki warto zwracać uwagę na działki o szerokości co najmniej 20m, gdyż na takiej działce będzie można wybudować dom o szerokości 12m, z otworami na każdej ze ścian, co daje duże możliwości zarówno dotyczące wyboru projektu, jak i funkcjonalnego zaaranżowania wnętrza domu. Drugim dokumentem, który trzeba brać pod uwagę przy wyborze projektu jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a w razie jego braku warunki zabudowy, które trzeba uzyskać by móc starać się o pozwolenie na budowę na danej działce. W dokumentach tych są informacje dotyczące linii zabudowy, a więc odległości, jaką należy zachować w stosunku do drogi, przy której leży działka. Poza tym są wymagania odnośnie wysokości domu, a więc kalenicy, kąta nachylenia dachu, procentowej powierzchni zabudowy oraz zdarzają się wymagania dotyczące kolorystyki i rodzaju pokrycia dachowego. Zanim więc zaczniemy wybierać nasz wymarzony projekt sprawdźmy w gminie zapisy planu miejscowego i pod tym kątem szukajmy projektu naszego wymarzonego domu.

Blog

Udostępnij :