Osuszanie terenu - tereny podmokły

Osuszanie terenu - tereny podmokły

blog

Dotyczy wszystkich, gdyż problem deszczówki pojawia się zawsze. Zobaczmy zatem od czego zacząć budowę na terenie podmokłym oraz jak poradzić sobie z wodami deszczowymi. Zacznijmy od budowy domu na terenie podmokłym. Z pewnością nie można powiedzieć, że jest to budowa łatwa, ale z pewnością przy odpowiedniej wiedzy i aktualnych technologiach również na podmokłej działce można postawić solidny dom. Koniecznie trzeba jednak zacząć od wykonania analizy gruntu, a więc zlecić analizę geotechniczną, w wyniku której otrzymamy informacje o tym z jakiego rodzaju gruntem mamy do czynienia oraz o poziomie wód gruntowych na działce w zależności od pory roku. Mając te informacje możemy dostosować wysokość posadowienia budynku, jak również rozważyć choć częściową wymianę gruntu. Można również rozważyć zmianę materiałów, z których zostanie wykonany budynek. Na terenach podmokłych lepiej sprawdzają się domy o lekkiej konstrukcji posadowione na płycie monolitycznej niż tradycyjne domy murowane. Dzięki takiej zmianie jest mniejsze prawdopodobieństwo osiadania budynku, a co za tym idzie liczba pęknięć. Drugim problem z wodą na działce, który dotyczy nie tylko mieszkańców terenów podmokłych jest problem z odprowadzaniem deszczówki. Ze względu na to, że woda z rynien podciekająca pod dom może powodować zamakanie fundamentów konieczne wydaje się odprowadzanie jej jak najdalej od niego. W tym celu najlepiej wykonać system kanalizacji deszczowej, która odbierze wodę ściekającą z rynien. Pojawia się jednak problem co z tą wodą zrobić. Oczywiście nie można jej wyprowadzić na działkę sąsiada czy na ulicę. Nie można jej także wpuścić do kanalizacji sanitarnej. Co zatem należy zrobić? Jednym z rozwiązań jest odprowadzanie jej do kanalizacji deszczowej lub ogólno-spławnej, jeśli taka jest w pobliżu działki. Jeśli jej nie ma, to można na terenie działki zainstalować zbiornik na deszczówkę. Zbiornik taki najczęściej wkopuje się w ziemię, wodę z niego można następnie wykorzystać do podlewania ogrodu. Montaż takiego zbiornika może się odbyć bez zgłoszenia właściwemu organowi. Jeśli jednak wodę deszczową będziemy chcieli wykorzystać również do celów gospodarczych, a więc np. do spłukiwania toalet, to wówczas konieczne będzie zgłoszenie tego lokalnym wodociągom.

Blog

Udostępnij :