Odwierty i palowanie – sposób na podmokły teren.

Odwierty i palowanie – sposób na podmokły teren.

blog

Nie oznacza to jednak, że na takim terenie nie da się budować. Rozwiązaniem może okazać się palowanie. Kiedy zatem i w jaki sposób można je wykonać? Palowanie wykonuje się przede wszystkim na działkach, na których występuje wysoki poziom wód gruntowych lub grunty mają słabą nośność, a także takich, które mają duży spadek. Wówczas tradycyjne fundamenty nie będą spełniać swojej funkcji, a więc nie będą przenosić ciężaru budynku na grunt. W takiej sytuacji palowanie jest bardzo rozsądnym rozwiązaniem. W przypadku budynków jednorodzinnych, których nacisk na grunt jest stosunkowo niewielki stosuje się mikropale. Mają one średnicę do ok. 30cm, ale w stosunku do swoich rozmiarów mają bardzo wysoką nośność. Szczegółowe parametry, a więc głębokość posadowienia, grubość oraz ich rozstaw są ustalane w zależności od rodzaju gruntu, na którym ma zostać posadowiony budynek. Zasada jest taka, że mają one być na tyle głęboko, żeby docierać do warstwy gruntu o wyższej wytrzymałości. W przypadku budowy budynku o większych parametrach należy użyć pali, które mają nie tylko większą średnicę, ale również są zdecydowanie dłuższe od mikropali używanych w budownictwie jednorodzinnym. Przygotowanie pod palowanie musi być poprzedzone wykonaniem odwiertów. Korzysta się wówczas ze specjalnych wiertnic, które wwiercając się w grunt przygotowują otwory pod pale, jednocześnie wyciągając urobek na zewnątrz. W tak przygotowane otwory wkłada się zbrojenie i wlewa się beton o odpowiednich parametrach lub montuje się pale prefabrykowane. Ten pierwszy sposób, a więc betonowanie na miejscu, najlepiej sprawdza się w przypadku gruntów o wysokim poziomie wód gruntowych. Na koniec kilka słów o kosztach. Palowanie jest niestety droższe niż wykonanie fundamentów tradycyjnych. Wynika to nie tylko z większej ilości materiałów i pracy ekipy budowlanej, ale także z konieczności wynajęcia wiertnic, a więc sprzętu specjalistycznego.

Blog

Udostępnij :