Fundamenty - wymiary, głębokość, zbrojenie, szalowanie.

Fundamenty - wymiary, głębokość, zbrojenie, szalowanie.

blog

Jego rodzaj zależy oczywiście przede wszystkim od tego co będzie na nim stało, ale również od tego w jakim gruncie będzie on umieszczony. Zobaczmy zatem z czego składa się fundament i jak głęboko trzeba go zrobić. Zacznijmy od tego, że fundament składa się z dwóch elementów: ławy fundamentowej oraz ścian fundamentowych. Ława jest nieco szersza od ściany fundamentowej i ma zadanie rozłożyć ciężar budynku na większą powierzchnię. Ściany fundamentowe mają zaś za zadanie przenieść ciężar budynku na ławę. Szerokość ław i ścian fundamentowych wynika z konstrukcji budynku i nie można w niej dokonywać żadnych zmian. W obliczeniach brany jest pod uwagę rodzaj gruntu oraz region Polski, gdyż ława fundamentowa musi być posadowiona poniżej poziomu przemarzania, a ten waha się od 0,8 – 1,4m w zależności od regionu. W projektach katalogowych brany jest przeciętny rodzaj gruntu, w związku z czym zdarza się, że przy adaptacji projektu do warunków lokalnych, gdy grunt ma gorszą nośność, konieczne są korekty konstrukcyjne, ale tych musi dokonać konstruktor. Ławy fundamentowe wykonuje się z betonu wlewanego bezpośrednio do gruntu. Zwykle zbroi się je podłużnie, zwykle czterema prętami 12mm powiązanych strzemionami. Na gorszych gruntach używa się ław żelbetowych, a więc zbrojonych poprzecznie. Najpierw leje się tzw. chudy beton, a więc klasy B10, a następnie beton B20 i to w nim układa się zbrojenie. Na ławach sadowi się ściany fundamentowe, które w budynkach podpiwniczonych są jednocześnie ścianami piwnic. Ich szerokość zależy od grubości ścian budynku. Można je wykonać z betonu po wcześniejszym wykonaniu zbrojenia i szalowania lub wymurować z bloczków betonowych. Beton używany do ścian fundamentowych powinien mieć klasę od B15 do B20. Pierwszą metodę stosuje się do ścian fundamentowych o szerokości do 25 cm. Przy ścianach szerszych lepiej sprawdza się druga metoda.

Blog

Udostępnij :