Odwodnienie domu - czyli jak i kiedy trzeba zrobić drenaż

Odwodnienie domu - czyli jak i kiedy trzeba zrobić drenaż

blog

Zacznijmy od tego, w jakich sytuacjach warto wykonać odwodnienie. Przyda się ono wszędzie tam, gdzie grunt jest słabo-przepuszczalny lub nieprzepuszczalny, gdy jest wysoki poziom wód gruntowych lub dom jest położony na zboczu i wody spływające z góry podpływają blisko fundamentów. W takich wypadkach fundamentom może grozić zamakanie, w związku z tym zasadne wydaje się wykonanie drenażu.

Można zrobić drenaż opaskowy lub liniowy. Ten pierwszy wykonuje się tworząc wokół domu opaskę żwirową, a pod nią, ok. 50cm poniżej poziomu układa się rury drenarskie. Rury te mają otwory, dzięki czemu woda do nich wpływa i jest odprowadzana na dalszą odległość od domu. Drenaż liniowy zaś polega na wkopaniu wokół domu korytek z rusztami na poziomie gruntu. W ten sposób woda wpływa bezpośrednio do nich i jest nimi odprowadzana na dalszą odległość od domu.

Wybór sposobu rozwiązania problemów z wodą zależy przede wszystkim od tego jaki jest rodzaj gleby oraz pochodzenia wody, która zagraża budynkowi. Jeśli mamy do czynienia z glebą nieprzepuszczalną, to lepszym rozwiązaniem będzie wykonanie drenażu liniowego, który szybciej zbierze wodę deszczową. Jeśli zaś gleba jest przepuszczalna, a problemem jest wysoki poziom wód gruntowych to zdecydowanie lepiej się sprawdzi drenaż opaskowy.

Samo wykonanie drenażu nie kończy prac związanych z wykonaniem odwodnienia. Wodę trzeba przecież gdzieś odprowadzić. Najlepszym rozwiązaniem jest jej rozsączenie na terenie ogródka, ale w odległości co najmniej 20m od domu. Można też ją odprowadzić do rowu melioracyjnego, kanalizacji deszczowej czy ogólnospławnej. W żadnym wypadku nie można jej odprowadzić do kanalizacji sanitarnej. Dobrym rozwiązaniem jest także wykorzystanie tej wody do zasilenia istniejącego na działce oczka wodnego czy do studni, która ma zbierać deszczówkę do podlewania ogródka.

Blog

Udostępnij :